Vinh danh tập thể, cá nhân xuất sắc và chúc mừng sinh nhật tháng 7, 8, 9 Năm 2020 – Khối kinh doanh

Vinh danh tập thể, cá nhân xuất sắc và chúc mừng sinh nhật các cá nhân có sinh nhật tháng 7,8,9 năm 2020 -Khối kinh doanh năm 2020

Chúc các đồng chí sức khỏe và thành công!