Mô hình Đào tạo

Bên cạnh một lộ trình nghề nghiệp tập trung vào nhân viên, chúng tôi kết hợp nhiều khóa đào tạo phù hợp với từng cấp bậc và chuyên môn, hướng tới sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp