Ngày doanh nhân Việt Nam

Nhân ngày doanh nhân Việt Nam, Chúc chủ tịch hội đồng quản trị – Ban điều hành cùng toàn bộ tập thể cán bộ công nhân viên, đối tác của Công ty cổ phần KKF của chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, chất chứa niềm vui, vững bước trên con đường phía trước, tiếp tục đưa con tàu KKF thẳng tiến ra biển lớn. Chúc tập thể Công Ty Cổ Phần KKF ngày càng lớn mạnh, vững vàng trên thị trường.