Cút hậu bị

Ưu điểm vượt trội của sản phẩm dành cho cút hậu bị

  • Hàm lượng dinh dưỡng cao, cút phát triển tốt trong giai đoạn hậu bị với FCR thấp
  • Thức ăn có độ mịn đồng đều, phù hợp với hệ tiêu hóa của cút
  • Phân khô ráo, cải thiện môi trường nuôi
  • Sản phẩm được áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015.