Thức ăn cho heo

Mỗi một giai đoạn tăng trưởng của heo đều có những đặc điểm phát triển rất riêng, do vậy  nguồn dinh dưỡng phù hợp cho từng giai đoạn. Chúng tôi có đầy đủ các giải pháp thức ăn chăn nuôi với công thức tối ưu để phù hợp với đặc điểm từng loài vật nuôi, từng giai đoạn sinh trưởng cho đàn heo của từng trại chăn nuôi.