Thức ăn heo thịt

Chăn nuôi heo thịt giúp người chăn nuôi cải thiện đời sống kinh tế. Để đạt được hiệu quả chăn nuôi cao, người chăn nuôi phải quản lý được rất nhiều yếu tố, trong đó, thức ăn đóng một phần rất quan trọng. Sản phẩm dành cho heo thịt là giải pháp tuyệt vời giúp đàn heo tăng năng suất, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi.

 Ưu điểm vượt trội của sản phẩm dành cho heo thịt

  • Cân đối về dinh dưỡng giúp heo tăng trọng nhanh
  • Dưỡng chất đặc biệt giúp heo phát triển mông vai, tỷ lệ nạc cao, thịt đẹp
  • Giàu vitamin và khoáng chất giúp heo khỏe mạnh, hồng da, mượt lông
  • Chi phí thức ăn thấp, tăng hiệu quả kinh tế
Cám ơn quý khách hàng đã quan tâm, tin dùng sản phẩm HS1.2 Pro Sử dụng cho Heo siêu nạc dùng trong các Trang trại chuyên nghiêp , quy mô lớn Hiệu quả khi sử dụng sản phẩm: Dinh dưỡng cao cấp, nguyên liệu nghiền mịn tăng hấp thụ cho Heo. Bóng lông, hồng da, thịt đẹp, phát triển mông vai. Sử dụng Nai vàng đủ quy trình thì heo thương phẩm sẽ cho thịt chắc, thơm ngon và giàu giá trị dinh dưỡng; ...
Cám ơn quý khách hàng đã quan tâm, tin dùng sản phẩm Pig2.0S Sử dụng cho Heo trang trại Hiệu quả khi sử dụng sản phẩm: Dinh dưỡng cao cấp, nguyên liệu nghiền mịn tăng hấp thụ cho Heo. Bóng lông, hồng da, phát triển mông vai. Sử dụng Nai vàng đủ quy trình thì heo thương phẩm sẽ cho thịt chắc, thơm ngon và giàu giá trị dinh dưỡng; Giúp quý khách hàng bán Heo được giá tốt hơn và mang lại hiệu ...
Cám ơn quý khách hàng đã quan tâm, tin dùng sản phẩm Pig1.5S Sử dụng cho Heo trang trại Hiệu quả khi sử dụng sản phẩm: Dinh dưỡng cao cấp, nguyên liệu nghiền mịn tăng hấp thụ cho Heo. Bóng lông, hồng da, phát triển mông vai. Sử dụng Nai vàng đủ quy trình thì heo thương phẩm sẽ cho thịt chắc, thơm ngon và giàu giá trị dinh dưỡng; Giúp quý khách hàng bán Heo được giá tốt hơn và mang lại hiệu ...
Cám ơn quý khách hàng đã quan tâm, tin dùng sản phẩm ĐĐH01 Sử dụng cho Heo siêu nạc sau tập ăn  Hiệu quả khi sử dụng sản phẩm: Dinh dưỡng cao cấp, nguyên liệu nghiền mịn tăng hấp thụ cho Heo. Bóng lông, hồng da, phát triển mông vai. Sử dụng Nai vàng đủ quy trình thì heo thương phẩm sẽ cho thịt chắc, thơm ngon và giàu giá trị dinh dưỡng; Giúp quý khách hàng bán Hao được giá tốt hơn và mang ...
Cám ơn quý khách hàng đã quan tâm, tin dùng sản phẩm H2.0 Plus Sử dụng cho Heo siêu nạc từ 15 - 25Kg Hiệu quả khi sử dụng sản phẩm: Dinh dưỡng cao cấp, nguyên liệu nghiền mịn tăng hấp thụ cho Heo. Bóng lông, hồng da, phát triển mông vai. Sử dụng Nai vàng đủ quy trình thì heo thương phẩm sẽ cho thịt chắc, thơm ngon và giàu giá trị dinh dưỡng; Giúp quý khách hàng bán Hao được giá tốt hơn ...
Cám ơn quý khách hàng đã quan tâm, tin dùng sản phẩm H1.5 Plus Sử dụng cho Heo siêu nạc sau tập ăn  Hiệu quả khi sử dụng sản phẩm: Dinh dưỡng cao cấp, nguyên liệu nghiền mịn tăng hấp thụ cho Heo. Bóng lông, hồng da, phát triển mông vai. Sử dụng Nai vàng đủ quy trình thì heo thương phẩm sẽ cho thịt chắc, thơm ngon và giàu giá trị dinh dưỡng; Giúp quý khách hàng bán Hao được giá tốt hơn và ...
Cám ơn quý khách hàng đã quan tâm, tin dùng sản phẩm HS02 Sử dụng cho Heo siêu nạc sau tập ăn  Hiệu quả khi sử dụng sản phẩm: Dinh dưỡng cao cấp, nguyên liệu nghiền mịn tăng hấp thụ cho Heo. Bóng lông, hồng da, phát triển mông vai. Sử dụng Nai vàng đủ quy trình thì heo thương phẩm sẽ cho thịt chắc, thơm ngon và giàu giá trị dinh dưỡng; Giúp quý khách hàng bán Hao được giá tốt hơn và ...
Cám ơn quý khách hàng đã quan tâm, tin dùng sản phẩm HS03 Sử dụng cho Heo thịt sau tập ăn Hiệu quả khi sử dụng sản phẩm: Dinh dưỡng cao cấp, dùng cho Heo Siêu Nạc. Bóng lông, hồng da, phát triển mông vai, màu Nạc đẹp. Sử dụng Nai vàng đủ quy trình thì heo thương phẩm sẽ cho thịt chắc, thơm ngon và giàu giá trị dinh dưỡng; Giúp quý khách hàng bán Gà được giá tốt hơn và mang lại hiệu ...
Cám ơn quý khách hàng đã quan tâm, tin dùng sản phẩm HS04 Sử dụng cho Heo thịt Hiệu quả khi sử dụng sản phẩm: Dinh dưỡng cao cấp, dùng cho Heo giai đoạn cuối. Bóng lông, hồng da, phát triển mông vai, màu Nạc đẹp Sử dụng Nai vàng đủ quy trình thì heo thương phẩm sẽ cho thịt chắc, thơm ngon và giàu giá trị dinh dưỡng; Giúp quý khách hàng bán Heo được giá tốt hơn và mang lại hiệu ...