Triết lý kinh doanh

Triết lý kinh doanh

Với chiên lược đầu tư và phát triển bền vững, KKF hướng tới trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thức ăn và chăn nuôi tại Việt Nam,

Với tư cách là nhà sản xuất, KKF  hướng đến sự thành công của khách hàng mang đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng, có hiệu quả tối ưu nhất, đóng góp sức lực của mình vào sự phồn vinh và phát triển của Xã hội.

Tinh thần của Công ty

Sự phát triển của Công ty chỉ có thể thực hiện được  nhờ sự nỗ lực và phối hợp của từng thành viên trong Công ty, trên tinh thần chung đó, chúng tôi xin hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình bằng sự cống hiến, tận tâm và lòng trung thực

Giá trị cốt lõi

Tận tâm: Tận tâm với công việc, tận tâm với khách hàng bằng sự tự nguyện và hướng đến những điều tốt đẹp để thành công

– Sáng tạo: Sáng tạo nhằm tạo ra sự khác biệt, luôn khuyến khích các thành viên tư duy sáng tạo trong thực hiện công việc

Hiệu quả: Đề cao tính hiệu quả trong làm việc; Sáng tạo và hiệu quả trong công việc, là khởi nguồn cho sự phát triển

Gắn kết: Các thành viên trong công ty phải đoàn kết, hướng đến mục tiêu chung của công ty; đối xử với nhau như trong gia đình với kỷ luật của công ty.

Trung thực, Khiêm tốn: Luôn trung thực với đồng nghiệp, trung thực với khách hàng, đối tác; Dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm. Khiêm nhường, khiêm tốn với mọi người