Service

Cung cấp heo con Giống gà Giống vịt
Anchor Việt nam cung cấp silo cho các trang trại sử dụng sản phẩm của Công ty , Các ưu điểm khi sử dụng Silo và xe bồn: Tiết kiệm chi phí bao bì. Giảm chi phí nhân công, bốc xếp. Tiết kiệm diện tích kho từ đó có thể giúp khách hàng tăng quy mô đàn. Giảm hao hụt vì yếu tố con người và động vật gây hại. Kiểm soát số lượng nhập /xuất chính xác. Bảo vệ ...