Lộ trình nghề nghiệp

Với phương châm “Hoàn thiện con người trước khi tạo ra sản phẩm“, KKF luôn đặt yếu tố con người lên hàng đầu, làm nền tảng cho doanh nghiệp. Chính vì vậy, mọi thành viên KKF đều được tạo điều kiện học hỏi và phát triển để có thể tiến cao hơn trên nấc thang sự nghiệp của mình. Các cấp bậc trong công ty:

1. Cấp nhân viên, tổ trưởng

2. Cấp quản lý:

-Trưởng ca; Đội trưởng/Phụ trách bộ phận; Trưởng vùng

– Phó Phòng; Trưởng Phòng;  Phó Giám đốc; Giám đốc

3. Cấp lãnh đạo: Phó Tổng Giám đốc; Tổng Giám đốc.

Tất cả các nhân sự trong Công ty đều được định hướng để phát triển theo năng lực của mình.