Silo và xe bồn

Cung cấp silo cho các trang trại sử dụng sản phẩm của Công ty, Các ưu điểm khi sử dụng Silo và xe bồn:

  • Tiết kiệm chi phí bao bì.
  • Giảm chi phí nhân công, bốc xếp.
  • Tiết kiệm diện tích kho từ đó có thể giúp khách hàng tăng quy mô đàn.
  • Giảm hao hụt vì yếu tố con người và động vật gây hại.
  • Kiểm soát số lượng nhập /xuất chính xác.
  • Bảo vệ môi trường (không sử dụng bao bì PP).

Chúng tôi góp phần giúp khách hàng tăng hiệu quả chăn nuôi.

Tin khác

  • Con giống