Thức ăn cho vịt

Chăn nuôi vịt được đánh giá là đầy tiềm năng trong cơ cấu ngành chăn nuôi Việt Nam với sản lượng thịt vịt và trứng vịt rất lớn, góp phần cải thiện đời sống kinh tế của người chăn nuôi.
Với các giải pháp dinh dưỡng và dịch vụ đồng hành, chúng tôi mang đến cho người chăn nuôi Vịt của Việt Nam các dòng sản phẩm dinh dưỡng phù hợp với các hình thức chăn nuôi vịt, giống vịt và linh hoạt với điều kiện chăn nuôi của từng địa phương, từng trang trại chăn nuôi, đóng góp vào sự phát triển bền vững của chăn nuôi vịt thịt, vịt đẻ, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu.